Výzva MŮJ KLUB 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2022. Aktuální znění Výzvy, včetně dodatků, změn a všech příloh, naleznete ZDE

Změny oproti loňské výzvě a upozornění

§  výzva je zaměřena na podporu aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let, viz 3.1 a)

§  lhůta podání žádosti je nejen termínově, ale i časově omezena od 21.10.2021 od 12:00 hod do 30.11.2021 do 12:00 hod, viz 5.2 a 5.3

§  podmínka minimálního počtu 10 sportovců splňujících kritéria výzvy, viz 6.1.5

§  ověření sportovců prostřednictvím Registru osob, stanoveny podmínky pro sportovce, kteří nejsou občany České republiky, viz 6.1.6 b) c)

§  opětovné zařazení výdajů/nákladů na zabezpečení provozu a údržby sportovišť, tyto náklady mohou být max. do 50 % přidělené dotace, bod 3.1 c) a 9.1 b)

§  navýšena hodinová sazba dohod na 400 Kč, viz 9.1 c)

§  výše výdajů na pořízení drobného hmotného majetku je nižší/rovno 60 tis. Kč bez DPH, viz 9.1 i)

§  výše výdajů na pořízení drobného nehmotného majetku nižší/rovno 80 tis. Kč s DPH, viz 9.1 j)

§  vyjmuty uznatelné náklady spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID

§  základní počet kategorií snížen na dvě, viz 12.1, avšak výpočet dotace se provádí dle skupiny sportovců A – D, viz bod 12.8., u kategorií A a C stanovena fixní částka, u B a D navýšení částky u věku 11 až 16 let

§  požadavek na doložení výpisu z evidence skutečných majitelů, ne starší 3 měsíců, viz 10.1 g)

§  požadavek na doložení potvrzení o bezdlužnosti – od finančního úřadu, celní správy, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, viz 10.1 j)

§  potvrzení čestného prohlášení týkající se boje proti dopingu je součástí žádosti, viz 10.1 k)

§  přesně definovány způsoby podání žádosti, viz 11.7

  • nová forma přihlášení do Rejstříku sportu pomocí e-identity
  • v případě přihlášení jménem a heslem jsou definovány striktní podmínky pro podání žádosti

       §  lhůta pro odstranění vad bude přiměřená povaze vad, není uvedena přesná lhůta, viz 14.3

© 2014 sporttachov.cz, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem sporttachov.cz, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@sporttachov.cz nebo telefonu: +420 777 555 666