NSAČUS

Informační systém ČUS

V září 2015 jste obdrželi na kontaktní adresy Vašich TJ přístupové údaje do nového Informačního systému České unie sportu (IS ČUS), který byl spuštěn. IS ČUS Vám umožní on-line správu vybraných informací o členské základně, o ekonomických výkazech a pasportu sportovních zařízení.

Skončila doba, kdy jste zasílali seznamy členů a ekonomické výkazy jednou za rok k určitému datu na sekretariát SST. Členskou základnu nyní můžete upravovat průběžně během roku, tak jak budou přicházet nebo odcházet členové TJ. Pracovníci ČUS si budou potřebná data stahovat sami. Počty členů vždy k 31.12. daného roku. Číselné údaje budou použity k posuzování žádostí o dotace MŠMT, k platbě členských příspěvků jednotlivých TJ, apod.

Všichni pracovníci ČUS, kteří přichází do styku s citlivými údaji uváděnými v IS ČUS, podepsali "Závazek mlčenlivosti". Na úrovni okresu a kraje má přístup k datům vždy pouze jeden "správce".

V příloze tohoto článku je tiskopis "Přihláška do TJ". Rozdejte, prosím, přihlášky svým členům, požádejte je o jejich vyplnění a udělejte si k 31.12. tohoto roku přehled o skutečném stavu členů Vaší TJ. Některé TJ v současné době vykazují nereálné stavy svých členů a pojem "mrtvá duše" někdy není pouze knižním pojmem.

© 2014 sporttachov.cz, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem sporttachov.cz, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@sporttachov.cz nebo telefonu: +420 777 555 666